Budowa rodzinnego placu rekreacyjnego w miejscowości Wola Żyrakowska

Nazwa Operacji:

Budowa rodzinnego placu rekreacyjnego w miejscowości Wola Żyrakowska

Cel projektu:

Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę rodzinnego placu w Woli Żyrakowskiej

Efekty realizacji:

W rezultacie operacji powstanie nowy obiekt infrastruktury turystycznej – 1 szt.

Nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Wartość projektu: 157 944,19 zł.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 52 851,00 zł