Akty prawa

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Żyraków na lata 2016-2023 został przyjęty:

  1. Uchwałą nr XLII/359/17 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żyraków na lata 2016-2023,
  2. Uchwałą nr L/425/18 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/359/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żyraków na lata 2016-2023
  3. Uchwałą Nr LVII/467/2018 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/425/18 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żyraków na lata 2016-2023.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Żyraków na lata 2016-2023 został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego Uchwałą nr 469/9969/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 września 2018r. w sprawie wpisania programów rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.