Skuteczny Lider – Wolontariusz w społecznościach lokalnych


Chcesz działać? Nie masz funduszy? Przyjdź do nas!

W ramach projektu „Skuteczny Lider – Wolontariusz w społecznościach lokalnych” sfinansujemy 8 inicjatyw społecznych.

Kto może wnioskować?

Mieszkańcy gminy Żyraków oraz osoby działające na rzecz mieszkańców gminy Żyraków. Zainteresowani realizacją działań w swoim środowisku lokalnym, posiadający potencjał zawodowy, doświadczenie i predyspozycje do inicjowania przedsięwzięć na rzecz swojej społeczności oraz pragnący rozwinąć kompetencje osobiste i społeczne, które pomogą w realizacji projektów na rzecz lokalnego środowiska.

Po co?

Podstawowym celem jest wspieranie aktywności obywatelskiej. Program ma służyć wspieraniu 240 wolontariuszy działających na rzecz mieszkańców gminy Żyraków posiadających potencjał do aktywnego działania na rzecz zmian w swoim środowisku oraz wzmocnieniu i dostarczeniu narzędzi potrzebnych do podjęcia konkretnych działań.

Jak pomoże stowarzyszenie w realizacji pomysłów?

Sfinansujemy Wasze inicjatywy do 5000 zł.

Kiedy mogą być realizowane Wasze pomysły?

Od 20 lutego 2022r. do 5 grudnia 2022 r.

Jakie są wymagania?

Trzech wolontariuszy tworzy grupę, która przedstawi pomysł zadania.

Grupa pozyska wolontariuszy do realizacji zadania oraz zapewnią zasoby techniczno-organizacyjne niezbędne do przygotowania i realizacji inicjatywy.

Jak przystąpić do działań?

Ofertę w wersji elektronicznej  (na ustalonym druku) należy przesłać na adres Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej w Straszęcinie; kontakt@razemzdzialamywiecej.org w terminie do dnia 15.12.2021roku z tytułem „Skuteczny Lider”.

Wszelkie zapytania należy kierować do Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej; tel. 609845680; email: kontakt@razemzdzialamywiecej.org

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w dniu 17 grudnia 2021 roku. Wyboru inicjatyw dokona zarząd Stowarzyszenia RZW.

Projekt sfinansowany ze środków z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

UPROSZCZONY WZÓR OFERTY