Wyremontowany budynek Urzędu Gminy w Żyrakowie

Zakończyły się prace budowlane w ramach zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Żyrakowie” w związku z zawartą umową nr 55/2021 z dnia 14 lipca 2021 roku z Firmą WAL MAR Sędziszów Małopolski. Prace polegały głównie na wykonaniu docieplenia ścian zewnętrznych i stropu na poddaszu styropianem, dociepleniu ścian poniżej poziomu terenu styrodurem, wymianie istniejącego pokrycia dachu, łat, kontrłat oraz foli paroizolacyjnej, wymianie podbitki dachowej, wymianie zewnętrznych kratek wentylacyjnych w elewacji na nowe chromoniklowe, wymianie drzwi, usunięciu wszystkich krat zabezpieczających okna, wymianie wszystkich rynien i obróbek blacharskich, parapetów, remoncie schodów, wymianie barierek, remoncie kominów, wymianie lamp zewnętrznych na ledowe i malowaniu pochylni. Wartość prac wyniosła 557 244,33 zł brutto. Zostało przyznane dofinansowanie z  WFOŚiGW w Rzeszowie na kwotę 85 000,00 zł. 23 listopada 2021 roku dokonano odbioru końcowego robót.