Gmina Żyraków znalazła się wśród Liderów Aktywności Gospodarczej Podkarpacia

Gmina Żyraków znalazła się wśród 21 liderów gmin i została wyróżniona w Rankingu Aktywności Powiatów i Gmin Podkarpacia w kategorii: „Gmina – Lider Aktywności Gospodarczej Podkarpacia dwóch dekad XXI wieku” publikowanego w GC Nowiny. Wyboru dokonała Kapituła Rankingu złożona z przedstawicieli podkarpackich uczelni, instytucji otoczenia biznesu i Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. Przy ocenie pod uwagę brano nie tylko aktywność gmin, jednostek samorządu, ale także przykłady inwestycji zrealizowanych przez przedsiębiorców. Podobne wyróżnienie otrzymała również Gmina Dębica oraz Gmina Ropczyce.