Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Żyrakowie

W dniu 29 marca 2022 roku w Zespole Szkół Publicznych w Żyrakowie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (OTWP), w których wzięło udział 19 uczniów z terenu gminy Żyraków. Zgodnie z regulaminem w Turnieju rywalizowali zawodnicy w 2 grupach wiekowych:

  • I grupa wiekowa – uczniowie klas I-IV szkół podstawowych,
  • II grupa wiekowa – uczniowie klasy V-VIII szkół podstawowych,

Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Na podstawie regulaminu Turnieju zdobywcy I i II miejsca z każdej grupy wiekowej zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych Turnieju, które odbędą się w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 2 w Dębicy, ul. Kwiatkowskiego 20.

 I grupa wiekowa

  1. Julia Moskal – SP w Woli Wielkiej
  2. Paweł Paździor – SP w Zasowie
  3. Julia Grądziel – SP w Woli Wielkiej

II grupa wiekowa

  1. Izabela Kubisztal – SP w Zasowie
  2. Filip Jędrzejczyk – ZS w Straszęcinie
  3. Antoni Moskal – SP w Woli Wielkiej

Wszystkim uczestnikom Turnieju serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.