Ludzie potrzebują skrzydeł – wolontariusze z gminy Żyraków przedstawili swoje działania

Dworek w Straszęcinie tętni życiem, tym razem za sprawą wolontariuszy, którzy przedstawili szereg działań realizowanych na terenie gminy Żyraków. Swoje inicjatywy zaczęli planować jeszcze w

2021 roku. Najpierw diagnozowali potrzeby w swoich wsiach, poszukiwali rozwiązań, starali się o wsparcie finansowe a potem wyruszyli w teren. O tym, ilu wolontariuszy pozyskali i co im się udało zrobić

opowiadali: Mateusz Dziadowiec, Barbara Dziedzic-Gągol, Elżbieta Drąg, Barbara Różańska, Aneta Niedzielska, Anna Cyran, Andrzej Wielgos i Krystyna Kania. Powstał skwer upamiętniający żołnierzy AK w Woli Żyrakowskiej, dzieci ze szkoły z Góry Motycznej miały zajęcia muzyczno-taneczne, mali strażacy ze Straszęcina korzystali w „Aktywnych wakacji pod chmurką”, dzieci z Żyrakowa uczestniczyły w zajęciach z robotyki, sąsiedzi organizowali integrujące spotkania, które okazały się twórcze, dwie miejscowości: Nagoszyn i Straszęcin wykonały skwery zieleni w miejscach publicznych, z udziałem mieszkańców Woli Żyrakowskiej powstała publikacja dokumentująca życie wsi w poprzednim wieku. W prezentację włączyło się trzydzieścioro dzieci z Góry Motycznej, które, prezentując umiejętności zdobyte na zajęciach, zachwyciły efektami umiejętności muzycznych – gra na rurkach bum-bum oraz tanecznych – przedstawili fragmenty układów tanecznych. Wolontariusze na realizację działań otrzymali środki finansowe w ramach projektu:

„Skuteczny Lider – Wolontariusz w społeczności lokalnych” z programu „Aktywni Obywatele” (fundusze EOG). Wicewójt gminy Żyraków, Grzegorz Reguła, dziękując wszystkim działającym społecznie, podkreślał, że inwestycja w ludzi jest najważniejszą inwestycją w naszej gminie, a rola wolontariuszy którzy angażują się w życie społeczne w poszczególnych miejscowościach gminy jest nie do przecenienia. Prezes SRZW, Krystyna Kania również podkreślała zaangażowanie nie tylko 25 wolontariuszy – liderów z grupy inicjatywnej, ale również ponad 170 innych, którzy przyczynili się do zrealizowania działań. 2022 rok był intensywny, bo Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej przygotowało szereg szkoleń dedykowanych właśnie tym, którzy działają społecznie, w tym również wyjazdowe do Zakopanego, Dworek w Straszęcinie stał się miejscem integrującym ich działania, powstały publikacje: broszury i kalendarz promujące ich zaangażowanie w realizację dobra wspólnego oraz gala, która dodaje skrzydeł.

Wcale nie na marginesie… zaproszeni goście nie zapomnieli o członkach Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej, bowiem jednoczą oni wokół swoich działań ludzi już 10 lat, więc nie zabrakło miejsca na gratulacje i życzenia.

Dziękujemy za owocny rok współpracy i współdziałania!