Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Ponad 500 tys. zł. (dokładnie 516 473,28 zł) zostało przeznaczonych na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych. Gmina Żyraków zakupiła 226 laptopów dla dzieci – czyli beneficjantów programu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR. W ramach oszczędności gmina dokupiła do każdego laptopa torbę oraz mysz bezprzewodową. Sprzęt ma zabezpieczyć uczniów przed ewentualnym zdalnym nauczaniem, czego nikomu nie życzymy.

Jesienią ubiegłego roku gmina Żyraków przystąpiła do projektu „Cyfrowa gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Ogółem zebrano prawie 300 oświadczeń od pełnoletnich uczniów i rodziców uczniów poniżej 18 roku życia, jednak na etapie weryfikacji część wniosków zostało odrzuconych głównie z uwagi na to, że rodzice nie dostarczyli wymaganych dokumentów.

Warunkiem udzielenia wsparcia było pokrewieństwo w linii prostej z pracownikiem byłych pegeerów oraz zamieszkiwanie na terenie gminy, w której funkcjonowały takie przedsiębiorstwa. W efekcie dofinansowanie zostało przyznane dla 226 uczniów – beneficjentów ostatecznych, do których trafi zakupiony sprzęt.

W drodze przetargu został wyłoniony dostawca, który dostarczył sprzęt komputerowy.

Zakup na kwotę 516 473,28 zł sfinansowano w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W umowie każdy z Obdarowanych znajdzie podaną wartość otrzymanego laptopa. Z chwilą przekazania sprzęt staje się własnością Obdarowanego, czyli ucznia, dla którego został przekazany. Dzięki przekazanemu sprzętowi młodzi mieszkańcy naszej gminy mają większe możliwości na rozwijanie umiejętności informatycznych, łatwiejszy dostęp do nowych technologii i zasobów cyfrowych, co z pewnością przyniesie pozytywne rezultaty oraz umożliwi wykorzystanie tych umiejętności w codziennym życiu.