Budownictwo drewniane w Polsce w świetle przepisów projektowo-wykonawczych i przeciwpożarowych

Szanowni Państwo,
współczesne wyzwania związane z koniecznością ochrony środowiska oraz klimatu sprzyjają poszukiwaniu nowych, proekologicznych rozwiązań. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, dostrzegając potencjał rozwoju ekobudownictwa, w szczególności technologii bazujących na drewnie, zorganizowało w latach 2019-2020 cykl szkoleń dla pracowników nadzoru budowlanego oraz Państwowej Straży Pożarnej pn. „Budownictwo drewniane w Polsce w świetle przepisów projektowo-wykonawczych i przeciwpożarowych”. Kontynuując proces podnoszenia poziomu wiedzy wśród uczestników procesu budowlanego, w 2022 roku opracowano poradniki zatytułowane „Budownictwo drewniane, czyli zbiór dobrych praktyk z zakresu budownictwa drewnianego ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji”, przeznaczone odpowiednio dla: inwestora, wykonawcy oraz projektanta. Poradniki te z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce, życząc, by Inwestorom pomogły podjąć bez obaw decyzję o wyborze obiektu o konstrukcji drewnianej, a Projektantom i Wykonawcom – ułatwiły ich planowanie oraz realizację. Poradniki są dostępne na stronie www.domzklimatem.gov.pl w zakładce „Poradniki”. Prosimy o przekazanie wiadomości jednostkom podległym.

Z wyrazami szacunku
Agnieszka Sosnowska
Dyrektor
Departament Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/