W poszukiwaniu swojej drogi STYPENDIUM HORYZONTY

Wiele dróg, jedno stypendium. Pod takim hasłem Fundacja EFC rozpoczęła rekrutację do kolejnej edycji Programu Stypendialnego Horyzonty, który już od 13 lat wspiera uczniów i uczennice szkół średnich w rozwoju naukowym, realizowaniu pasji oraz odpowiedzialnym i szczęśliwym wkraczaniu w dorosłe życie. Zgłaszać mogą się ósmoklasiści, którzy pochodzą z małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców), a chcieliby rozpocząć naukę w wymarzonym liceum lub technikum w dużym mieście. Stypendium otrzymują na cały okres nauki w szkole średniej. Rekrutacja trwa od 15 lutego do 31 marca. Czym dokładnie są Horyzonty?

Dzisiejszy świat stawia wiele wyzwań przed młodymi ludźmi. Mogą wybierać spośród wielu możliwości, ale napotykają też ograniczenia, na które nie mają wpływu. Jednocześnie nakłada się na nich presję, by dążyli do jak największych osiągnięć. Jak znaleźć w tym równowagę? Z odpowiedzią przychodzi Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego (w skrócie Fundacja EFC) i Fundacja Rodziny Staraków. Poprzez program Horyzonty pomagają uczniom i uczennicom w przejściu przez kolejny etap edukacji przez szkołę średnią – oraz w znalezieniu odpowiedzi na pytania typu: czy dam sobie radę w obcym mieście, z dala od rodziny? Co jest moją mocną stroną? W jakimi kierunku chcę się rozwijać? Na jakie chcę iść studia? Jak wyobrażam sobie swoją przyszłość?

W Horyzontach pracujemy z młodymi ludźmi z aspiracjami. Bez naszego wsparcia trudno byłoby im je realizować, na przykład ze względu na odległość od dobrej szkoły średniej czy ograniczenia finansowe rodziny.

Aleksandra Saczuk, prezeska Fundacji EFC

Co w ramach stypendium?

Stypendyści i stypendystki Horyzontów uczą się w liceach lub technikach w jednym z 12 dużych miast w całej Polsce. Mogą liczyć m.in. na:

  • pokrycie kosztów mieszkania i wyżywienia w bursie, biletów komunikacji miejskiej
  • sfinansowanie nauki języków obcych i certyfikatów językowych
  • wsparcie finansowe w realizowaniu pasji i zainteresowań
  • udział w obozach letnich, feriach zimowych oraz w warsztatach

W Horyzontach chodzi także o kompetencje społeczne. Uczestnicy programu budują swoją tożsamość w zetknięciu z różnorodnością świata. Uczą się bycia empatycznymi i aktywnymi obywatelami i obywatelkami. Możliwości są różne, od wspólnego organizowania projektów społecznych po pomaganie młodszym koleżankom i kolegom.

Program poszerzył mój horyzont poznawczy. Poznałem wiele ciekawych osób,  zwiedziłem wyjątkowe miejsca, stałem się̨ bardziej towarzyski i otwarty na ludzi. Zamieszkanie w innym mieście zaowocowało większą samodzielnością.
Patryk, stypendysta Horyzontów

W trudnych sytuacjach stypendyści nigdy nie są sami. Na co dzień towarzyszy im koordynatorka regionalna, która pomaga odnaleźć się w nowym mieście.  Nad stypendystami czuwa też kompetentny zespół Fundacji z wiedzą pedagogiczną i psychologiczną.

Pochodzę z dalekich Bieszczadów. Dzięki EFC miałem możliwość uczenia w jednym z najlepszych liceów w województwie. Poznałem również podczas tych trzech lat na fundacyjnych wyjazdach wspaniałych ludzi i wyjątkowe osobistości. Sądzę, że udział w programie stypendialnym ułatwił moją drogę zarówno do liceum, jak i umożliwił mi rozwój osobisty oraz przyczynił się do osiągania olimpijskich wyników w moich dziedzinach – historii i wosie. EFC umożliwiło mi równy start na studia i do dalszego życia.

Kamil, absolwent Horyzontów

O stypendium mogą ubiegać się ósmoklasiści:

– pochodzący z miejscowości do 30 000 mieszkańców,

– których średni miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza 1700 zł netto na osobę

– którzy planują naukę w jednej ze szkół średnich współpracujących z Fundacją EFC – na Podkarpaciu jest to I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Krośnie.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na www.efc.edu.pl/programy/horyzonty.

Zachęcamy do kontaktu z koordynatorką na Podkarpaciu:
Maria Starzewska, mstrzewska@efc.edu.pl, tel. 881 775 252.