Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Sołtysi, którzy osiągnęli wiek emerytalny oraz spełniają określone warunki zawarte w ustawie z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz.U. z 2023 r. poz. 1073) mogą ubiegać się o świadczenie w wysokości 300 zł miesięcznie. Wniosek o przyznanie świadczenia wraz z dokumentami składa się w KRUS (linki poniżej).

https://www.krus.gov.pl/artykul/swiadczenie-pieniezne-z-tytulu-pelnienia-funkcji-soltysa/

Do wniosku należy załączyć także zaświadczenie wójta potwierdzające okres pełnienia tej funkcji.

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji soltysa
  2. Wniosek