Zespół Szkół w Żyrakowie bierze udział w programie „prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii”

Zespół Szkół w Żyrakowie  bierze udział w programie „prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii” – jest to projekt kompleksowego, zunifikowanego w skali ogólnopolskiej zadania realizowanego dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Program ma na celu wsparcie i aktywizację jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów (fundacji, stowarzyszeń) w organizacji półkolonii na terenie całego kraju.

W ramach Programu wsparte zostały grupy półkolonijne we wszystkich 16 województwach.

Nasza grupa liczy 15 uczestników z klas I-IV Szkoły Podstawowej w Żyrakowie. Półkolonia rozpocznie się 10 lipca, a skończy 14 lipca 2023r. Szkoła otrzymała  dofinansowanie do poszczególnych elementów półkolonii:

 1. a)      Zajęcia sportowe –piła siatkowa, nożna i basen.
 2. b)     Warsztaty dietetyczne .
 3. c)      Warsztaty psychologiczne.
 4. d)     Konsultacje fizjoterapeuty .
 5. e)     Dodatkowe atrakcje dla uczestników

CELE PROGRAMU

 1. Upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży do 18. roku życia,
 2. Promowanie zdrowego i aktywny stylu życia wśród dzieci i młodzieży do 18 lat,
 3. Nabywanie właściwych nawyków dietetycznych i prozdrowotnych,
 4. Wsparcie psychiczne dzieci i młodzieży, które zwłaszcza po okresie pandemii doświadczają w tym zakresie trudności,
 5. Usprawnienie dzieci i młodzieży poprzez indywidualny dobór ćwiczeń dla każdego uczestnika bezpośredniego półkolonii,
 6. Przekazanie prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych i wychowawczych sportu,
 7. Wzmacnianie więzi wśród rówieśników i włączenie społeczne poprzez aktywność fizyczną,

Na półkolonii obok sportu i basenu będzie jeszcze więcej atrakcji o czym będzie na bieżąco zamieszczana informacja na stronie szkoły  https://zpzyrakow.edupage.org/