Aktualne dane o wdrażaniu programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy Żyraków

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

227

LICZBA ZAWARTYCH UMÓW

187

KWOTA WYPŁACONYCH DOTACJI

2 177 444,85 zł

LICZBA ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ – UMOWY ZAKOŃCZONE

120

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE – UMOWY CZĘŚCIOWO I W CAŁOŚCI ZREALIZOWANE

144