ĆWICZENIA GMINNE JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH „ŻYRAKÓW 2023”

W dniu 29 września 2023 r. na terenie Zespołu Szkół w Żyrakowie odbyły sie Gminne Ćwiczenia taktyczno-bojowe Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ćwiczenia miały na celu praktyczne sprawdzenie przygotowania jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego i spoza systemu do podjęcia działań ratowniczo – gaśniczych w przypadku pożaru budynków, doskonalenie systemów alarmowania i łaczności radiowej oraz współdziałania i dowodzenia jednostkami ochrony przeciwpożarowej. Scenariusz ćwiczenia zakładał pożar w jednej z sal lekcyjnych spowodowany zwarciem instalacji elektrycznej podczas prac remontowych. Jednostki przybyłe na miejsce miały za zadanie ewakuację szkoły, zlokalizowanie i ugaszenie pożaru, odnalezienie i ewakuowanie osób poszkodowanych, wdrożenie procedur ratowniczych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, zlokalizowanie, wyniesienie i schłodzenie butli z gazem oraz w późniejszej fazie wentylacja budynku oraz ponowne przeszukanie sal lekcyjnych.

Podczas ćwiczenia Druhny i Druhowie mieli możliwość doskonalenia  wzajemnej współpracy i podziału zadań w chwili pojawienia się realnego zagrożenia, doskonalenia  systemu alarmowania o zagrożeniu oraz powiadamiania o konieczności ewakuacji, weryfikacji obowiązujących procedur i zasad oraz warunków prowadzenia ewakuacji, a także sprawdzenia skuteczność działania technicznych systemów zabezpieczeń budynku.

Nadzorujący przebieg ćwiczeń przedstawiciele Komendy Powiatowej Panstwowej Straży Pożarnej w Debicy na czele z mł. bryg. Marcinem Puzonem oraz asp.sztab.Mariuszem Witkiem.

oraz Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żyrakowie dh Marcin Śiwerk podczas podsumowania ćwiczeń ocenili, że założone cele zostały osiągnięte oraz prawidłowo wykonane, co skutkowało zakończeniem ćwiczeń wynikiem pozytywnym.

Zarząd Gminny OSP w Żyrakowie na czele z Prezesem dh Markiem Rączką bardzo serdecznie dziękuje wszystkim strażakom z jednostek OSP z terenu gminy Żyraków: OSP Żyraków, OSP Straszęcin, OSP Nagoszyn, OSP Korzeniów, OSP Zasów, OSP Mokre, OSP Wiewiórka, OSP Góra Motyczna, OSP Wola Żyrakowska, biorącym udział w ćwiczeniach. Podziękowania kierujemy również do Pani Elżbiety Ulak – Dyrektora Zespołu Szkół w Żyrakowie za udostępnienie obiektu oraz solidny poczęstunek dla wszystkich strażaków, pracowników i zaproszonych gości.