Oferta inwestycyjna Gminy Żyraków. Sprzedaż gruntów.

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żyraków umieszczone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Straszęcin. Wykazy dotyczą działek stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Żyraków o powierzchni 2,4051 ha i 1,4616 ha, znajdujących się w Strefie Aktywności Gospodarczej Gminy Żyraków oraz działki o powierzchni 0,10 ha.

Opisy działek: Nieruchomości niezabudowane, zlokalizowane w odległości ok 4 km od zjazdu z autostrady A4, węzeł Dębica – Zachód. Teren płaski, pokryty trawą. Dojazd odbywa się drogą gminną, utwardzoną nawierzchnią bitumiczną. Działki zlokalizowane w otoczeniu nieruchomości niezabudowanych i zabudowy usługowej. Nieruchomości objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyraków obszaru „Park Przemysłowy – Straszęcin”.  Główne przeznaczenie: 2UP – teren zabudowy usługowej, w tym rozmieszczenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, składów i magazynów.

Kliknij po szczegóły w ogłoszeniach …