Gmina Żyraków z 300% wzrostem gospodarczym

300% wzrost w Gminie Żyraków! Dowód? Coroczny raport Regionalnej Izby Obrachunkowej o wydatkach wszystkich samorządów terytorialnych. W dokumencie rzeszowskiego organu kontroli przedstawiono wydatki gmin i miast w 2017 roku.  Porównano je  z rokiem poprzednim. Chodzi przede wszystkim o inwestycje.

Według raportu RIO, Gmina Żyraków w 2016 roku na wydatki majątkowe i inwestycyjne wydała ponad 4 mln zł, rok później było to już ponad 12 mln zł. To wynik skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych. Władze gminy zapowiadają, że ten trend utrzymają. Wydaje się, że przed Żyrakowem dobry czas. Z pewnością atrakcyjne położenie względem autostrady i trafione inwestycje takie jak strefa ekonomiczna spowodują, że gmina sukcesywnie będzie pięła się w rankingach, a mieszkańcom będzie żyło się coraz lepiej.