Wojewódzkie podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół, gmin, powiatów i klubów za rok szkolny 2018/2019

W dniu 30 września br. w sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie odbyło się Wojewódzkie podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół, gmin, powiatów i klubów za rok szkolny 2018/2019.
Zawody szkolne organizowane przez Szkolny Związek Sportowy rozgrywane były w trzech kategoriach wiekowych:
– Igrzyska Dzieci
– Igrzyska Młodzieży Szkolnej
– Licealiada
W ubiegłym roku szkolnym zorganizowano tego typu zawody we wszystkich powiatach i prawie wszystkich gminach naszego województwa. Startowało w nich ponad 106 tysięcy młodych sportowców.
Najlepszą gminą wiejską została po raz kolejny gmina Żyraków.
Bardzo dobre wyniki szkół i klubów we współzawodnictwie nie były by możliwe gdyby nie pełna zaangażowania i poświęcenia praca nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, dyrekcji szkół, działaczy sportu szkolnego.
Patronat nad klasyfikacją szkół objęła pani Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty. Patronat honorowy nad całym cyklem Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej objął również Marszałek Województwa Podkarpackiego pan Władysław Ortyl