Oddanie do użytku Strefy Aktywności!

W dniu 31.10.2019 r. odbyło się uroczyste oddanie do użytku Otwartej Strefy Aktywności w Bobrowej. W ramach zadania wykonanego przez Gminę Żyraków urządzono plenerową siłownię i strefę relaksu.  W uroczystości oddania do użytku wzięli udział Wójt Gminy Żyraków – Marek Rączka, Zastępca Wójta Gminy Żyraków – Grzegorz Reguła, Radna Rady Gminy w Żyrakowie Halina Głowacka, Radny Rady Gminy Tadeusz Orłowski, Sołtys Wsi Bobrowa Zuzanna Janora, zaproszeni goście oraz mieszkańcy.

Wartość inwestycji wynosiła 72 693,00 zł. z czego 25 tys. zł Gmina Żyraków otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Malej Infrastruktury Sportu  i Rekreacji o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności.

W ramach siłowni zamontowano urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu. W ramach strefy relaksu strefę wyposażono w ławeczki oraz stoliki do gry planszowej. Zadbano również o urządzenie terenu w zieleń poprzez nasadzenie krzewów i drzewek ozdobnych oraz trawników.