Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Już od pięciu lat Samorząd Województwa Podkarpackiego, realizuje Kampanię edukacyjną pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. W jej ramach prowadzone są działania edukacyjne, informacyjne, wydawane są broszury, ale przede wszystkim sadzone są drzewa miododajne. Dzieje się tak w trosce o zwiększanie dostępności pożytków dla pszczół w regionie. Realizacja tych działań jest możliwa w dużej mierze dzięki dotacjom pozyskiwanym corocznie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W ciągu pięciu lat na te działania przeznaczono ok. 400 tys. zł., przy czym środki na jego realizację w znacznej mierze pochodziły z dotacji, jaką samorząd pozyskał z WFOŚ i GW w Rzeszowie. Dzięki temu zakupionych i wprowadzonych do środowiska zostało łącznie ponad 30 000 szt. sadzonek drzew miododajnych, między innymi: lip, akacji oraz klonów. Już niedługo zasadzone drzewa znacząco poprawią bazę pożytków dla pszczół oraz pozytywnie wpłyną na środowisko. Powodzenie akcji na tak szeroką skalę jest możliwe dzięki współpracy z jednostkami samorządów terytorialnych oraz Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy zrzeszającym koła pszczelarskie z regionu. Ubiegłoroczne działanie w tym zakresie, ze względu na ważną historycznie rocznicę odbyło się pod hasłem „100 drzew na 100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę”. Dzięki temu zasadzono ponad 10 000 drzew miododajnych. W tym roku w ramach działania zakupiono 8 000 drzew. Są to lipy, klony i akacje, które zostaną posadzone na terenie województwa dzięki współpracy z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Rzeszowie, oraz samorządami. Uczestnicy akcji, zgodnie z regulaminem zobowiązują się do udostępnienia terenu pod nasadzenia, przeprowadzenie akcji sadzenia drzew oraz dbanie o nie, aby miały odpowiednie warunki do wzrostu dla pożytku ludzi i środowiska. Podsumowując tegoroczne działania trzeba nadmienić, iż zaproszenie do udziału w akcji skierowano do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego. Do współpracy zgłosiły się 4 miasta na prawach powiatu, 11 powiatów, oraz 79 gmin – łącznie 94 jednostki samorządowe z Podkarpacia. Przekazano im prawie 5 000 drzew. Kolejne 3 000 drzew otrzymali członkowie Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie.