Ogólnopolski Dzień Seniora

W dniu 20 listopada 2019 r. z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora Stowarzyszenie “Mój Straszęcin” we współpracy z Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie zorganizowało spotkanie z seniorami ze Straszęcina. W murach Dworku w Straszęcinie gościło się aż 100 seniorów. Spotkanie rozpoczął wspólną modlitwą ks. Prałat Bogusław Czech. Następnie zaproszony ks. Sebastian Musiał wygłosił interesujący wykład na temat historii Straszęcina, któremu towarzyszyła wystawa przedstawiająca ostatnich właścicieli Straszęcina – ród Bielańskich i Stubenvollów. Spotkanie poprowadziła Prezes Stowarzyszenia “Mój Straszęcin “ Agnieszka Boro. Seniorzy mieli okazję wspólnie świętować przy występie Gminnego Zespołu Artystycznego oraz poczęstunku. Swoją obecnością zaszczycili seniorów: Wicewójt Grzegorz Reguła, Radny Powiatu Dębickiego Grzegorz Stec, Radna Rady Gminy Żyraków Elżbieta Drąg, Sołtys Straszęcina a zarazem Senior Andrzej Wielgos oraz Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie Aneta Domaradzka. Spotkanie odbyło się w nowo wyposażonej sali szkoleniowej w Dworku w Straszęcinie w ramach projektu z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”.