Lekcja:Enter, czyli „Podkarpacie Uczy Cyfrowo”


Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie ogłasza rozpoczęcie projektu grantowego Lekcja:Enter, opracowanego przez Fundację Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych.
„Lekcja:Enter” to największy dotychczasowy projekt edukacji cyfrowej w Polsce i jest skierowany do wszystkich typów szkół.
Projekt zakłada podniesienie kompetencji cyfrowych dyrektorów szkół oraz nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa podkarpackiego poprzez udział w bezpłatnym 40-godzinnym szkoleniu tematycznym.
Spotkania będą się odbywać w ramach pięciu obszarów merytorycznych:

– edukacji wczesnoszkolnej,
– przedmiotów humanistycznych,
– przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
– przedmiotów artystycznych,
– informatyki.

Uczestnik projektu grantowego, oprócz szkolenia, otrzyma również wsparcie merytoryczne trenera lokalnego m.in. poprzez mentoring i dostęp do platformy e-learningowej.


Realizator Projektu zapewnia:
– materiały przydatne podczas szkoleń, w tym standardy przygotowania nauczycieli w zakresie TIK;
– skrypty szkoleniowe: materiały dla nauczycieli podsumowujące i uzupełniające szkolenie prowadzone przez trenerów lokalnych;
– narzędziowniki przedmiotowe, opisy i linki do rekomendowanych e-zasobów, aplikacji oraz programów możliwych do wykorzystania podczas lekcji, scenariusze lekcji i przykłady dobrych praktyk;
– 3–5-minutowe tutoriale dotyczące tego, w jaki sposób korzystać z poszczególnych narzędzi w czasie tworzenia własnych materiałów dydaktycznych;
– webinaria (interaktywne wykłady online) prezentujące nowinki technologiczne, które można wykorzystać w pracy na lekcji (z przykładami dobrych praktyk);
– catering podczas szkoleń.

Zasady rekrutacji:
Do projektu grantowego zgłasza szkołę dyrektor placówki. W szkoleniach powinni wziąć udział zarówno nauczyciele, jak i kadra kierownicza szkół.
– Liczba nauczycieli biorących udział w zajęciach zależy od wielkości szkoły:
– do 10 zatrudnionych w placówce nauczycieli – zespół winien liczyć 2-3 osoby, w tym członka kadry zarządzającej (dyrektora lub wicedyrektora),
– od 10 do 20 zatrudnionych nauczycieli – zespół winien liczyć co najmniej 4 osoby, w tym członka kadry zarządzającej (dyrektora lub wicedyrektora),
– powyżej 20 zatrudnionych osób – zespół powinien się składać z co najmniej 5 nauczycieli, w tym członka kadry zarządzającej (dyrektora lub wicedyrektora).
Korzyści dla szkół:
– Udział w bezpłatnym szkoleniu w zakresie wykorzystania TIK na lekcjach z różnych przedmiotów.
– Dostęp do platformy z materiałami szkoleniowymi; m.in. ze skryptami, materiałami uzupełniającymi dla nauczycieli oraz narzędziownikami przedmiotowymi wraz z linkami do rekomendowanych e-zasobów, aplikacji oraz programów do wykorzystania na lekcjach.
– Przykładowe scenariusze lekcji, przykłady dobrych praktyk; 3–5-minutowe tutoriale dotyczące tego, jak korzystać z poszczególnych narzędzi do tworzenia własnych materiałów dydaktycznych; webinaria (interaktywne wykłady online) prezentujące nowinki technologiczne, które można wykorzystać na lekcji (z przykładami dobrych praktyk).
– Możliwość korzystania z konsultacji, udziału w forum wymiany materiałów edukacyjnych i doświadczeń na platformie.
– Pomoc przy opracowaniu planu wdrożenia cyfrowych metod nauczania w szkole (warsztaty szkoleniowe dla dyrektorów szkół obejmujące opracowanie planu wdrożenia TIK w szkole).
– Certyfikat/zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Pakiet dydaktyczno-szkoleniowy dla nauczycieli biorących udział w szkoleniu obejmuje:
– 40-godzinny cykl szkoleniowy (32-godzinne szkolenie stacjonarne prowadzone przez trenerów i 8-godzinne szkolenie online bez udziału trenerów),
– szkolenia dla informatyków: 35 lub 36-godzinne szkolenia stacjonarne i 4 lub 5-godzinne zajęcia zdalne,
– opracowanie minimum dwóch scenariuszy zajęć z wykorzystania TIK przy wsparciu trenera,
– przeprowadzenie minimum dwóch lekcji obserwowanych z uczniami,
– wypełnienie końcowej ankiety ewaluacyjnej.
Szkolenia będą organizowane w soboty; jedno spotkanie będzie trwało 8 godzin dydaktycznych; zajęcia będą prowadzone w pracowniach komputerowych PCEN i w pracowniach wybranych szkół. Organizatorzy szkoleń zapewniają catering.
Kontakt:
PCEN Oddział w Rzeszowie ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów:
– Grażyna Tereszkiewicz tel. 501 059 671, e-mail: gtereszkiewicz@pcen.pl
– Andżelika Draguła-Lis tel. 17 85 340 97 wew. 45, 504 321 155, e-mail: adragula@pcen.pl
– Jacek Adamowicz tel. 519 848 792, e-mail: jadamowicz@pcen.pl
PCEN Oddział w Przemyślu ul. Kraszewskiego 7a, 37-700 Przemyśl:
– Magdalena Kazimierz tel. 16 6702502 wew. 37, e-mail: mkazimierz@pcen.pl,
PCEN Oddział w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 206, 39-400 Tarnobrzeg:
– Małgorzata Biernacka tel. 697 066 669, e-mail: mbiernacka@pcen.pl,
PCEN Oddział w Krośnie ul. Grodzka 45b, 38-400 Krosno
– Joanna Rej tel. 13 43 200 57 wew. 24, e-mail: jrej@pcen.pl
Strona internetowa projektu: lekcjaenter.pcen.pl