Gościnne progi szkoły w Górze Motycznej

Drzwi szkoły w Górze Motycznej stoją zawsze otworem, podług znanej dewizy:

„Brama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza,

Że gościnna i innych w gościnę zaprasza”.

           W sobotni wieczór 25 stycznia 2020 roku, tuż po mszy wieczornej z udziałem przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Żyraków, władz gminnych i wiejskich, lokalnych przedsiębiorców  kultywowane były piękna tradycja, piękna historia i piękne obyczaje. Spotkania opłatkowe organizowane każdego roku przez Wójta Gminy Żyraków Marka Rączkę cieszą się popularnością, stąd tak licznie przybyli do Góry Motycznej strażacy z: Bobrowej, Korzeniowa, Mokrego, Nagoszyna, Nagoszyna-Cieszęcin, Straszęcina, Wiewiórki,  Woli Żyrakowskiej, Woli Wielkiej, Zasowa, Żyrakowa. Druhowie i druhny z Góry Motycznej  – tegoroczni gospodarze  spotkania  – ze staropolską gościnnością  podejmowali  strażaków-ochotników.  Modlitwa prowadzona przez proboszcza parafii w Górze Motycznej ks. Józefa Bąka i kapelana OSP ks. Józefa Jasiurkowskiego, podziękowania i życzenia składane podczas łamania się opłatkiem zbudowały wyjątkowy i podniosły nastrój tej uroczystości, niewątpliwie związany z wielką wewnętrzną dyscypliną i jednością strażackiej braci.

           W ten sobotni wieczór szkoła po raz kolejny wpisała się w jeden ze swoich obszarów działania jako wielozadaniowe centrum rozwoju lokalnego. Kolejne wydarzenie ważne dla lokalnej społeczności  wpisało się w historię, którą kiedyś opowiadać będą swoim wnukom jej uczestnicy.