Informacja dotycząca ” Budowy suchego zbiornika na rzece Skodzierska w km 6+060”

W dniu 11 lutego 2020 roku o godz.10  na wniosek Wójta Gminy Żyraków, w Domu Ludowym w Nagoszynie odbyło się spotkanie Inwestora – Regionalnego  Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Projektanta suchego zbiornika na rzece Skodzierska w km 6+060 w Nagoszynie.

W związku z zapytaniami mieszkańców i właścicieli działek rolnych położonych w Nagoszynie przy potoku Bobrowskim / inna nazwa rzeka Skodzierska/ Wójt Gminy Żyraków skierował w dniu 29.01.2020 roku pismo do inwestora tj. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, którego przedstawicielem na terenie Gminy Żyraków jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, o zorganizowanie spotkania z zainteresowanymi mieszkańcami Gminy Żyraków w sprawie budowy suchego zbiornika na rzece Skodzierska w km 6+060” w Nagoszynie. Odpowiadając na skierowane pismo przedstawiciel Inwestora Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Projektant suchego zbiornika skierowali zaproszenie do mieszkańców i właścicieli działek – na spotkanie w dniu 11 lutego 2020 roku w Domu Ludowym w Nagoszynie o godzinie 10:00.

Spotkanie odbyło się w wyznaczonym dniu przy udziale Wójta Gminy Żyraków Pana Marka Rączki, Zastępcy Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Pani Agnieszki Duszkiewicz, Projektanta Pana Piotra Radzickiego reprezentującego ADEKO Sp. z o.o. S.k. z Krakowa oraz około 50 mieszkańców Gminy Żyraków i zainteresowanych właścicieli działek rolnych.

Na spotkaniu została przedstawiona sprawa ” Budowy suchego zbiornika na rzece Skodzierska w km 6+060” jego celowości i znaczenia dla ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Bobrowa w Gminie Żyraków, etapu przygotowań i realizacji inwestycji, spraw formalno-prawnych realizacji tego przedsięwzięcia w zakresie realizacji Planu Zarządzania Ryzykiem Przeciwpowodziowym. Mieszkańcy Gminy Żyraków i właściciele działek przylegających do przygotowywanej inwestycji przeciwpowodziowej zadawali pytania skierowane zarówno do Inwestora jak również projektantów, na które otrzymywali bezpośrednio odpowiedzi oraz mogli zapoznać się z przygotowanym graficznie obszarem zasięgu budowy suchego zbiornika na rzece Skodzierska w km 6+060” w Nagoszynie.

Przedstawione informacje i dokumenty przedstawione zebranym cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników spotkania.