Konkurs Plastyczny

 

Ruszyła trzecia edycja konkursu plastycznego „Rodzina Ulmów z Markowej. Historia, która inspiruje”, którego pomysłodawcą oraz organizatorem jest Muzeum Polaków Ratujących Żydów. W tym roku na uczestników czeka niezwykłe wyzwanie stworzenia plakatu poświęconego Narodowemu Dniowi Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, inspirowanego historią Rodziny Ulmów z Markowej. Natomiast zwycięska koncepcja zostanie zrealizowana w 2021 r. we współpracy z młodym twórcą!


Tragiczna historia Rodziny Ulmów z Markowej – Józefa i Wiktorii oraz ich sześciorga dzieci, rozstrzelanych wraz z ukrywanymi przez nich Żydami z rodziny Goldmanów przez niemieckich żandarmów 24 marca 1944 r., wciąż porusza kolejne pokolenia, a sami Ulmowie w ostatnich latach stali się symbolem tych Polaków, którzy pomimo wszechobecnego okupacyjnego terroru, zdecydowali się pomóc prześladowanym, nierzadko narażając życie swoje i swoich bliskich.
Konkurs, w pierwotnym zamyśle, poświęcony jest Rodzinie Ulmów i ma upamiętnić lokalnych bohaterów. Zdobyte przez uczestników wiedza i inspiracje mają przyczynić się do rozwoju tożsamości młodych ludzi w poczuciu przynależności do lokalnej społeczności oraz w poszanowaniu jej tradycji i historii. Jednocześnie, odkąd z inicjatywy Prezydenta RP, w rocznicę śmierci Rodziny Ulmów obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, nadarza się okazja, by na tragiczną historię markowskiej Rodziny spojrzeć z szerszej, ogólnopolskiej, perspektywy; by zestawić ją z innymi, niejednokrotnie równie dramatycznymi, losami polskich Sprawiedliwych. Konkurs ma skłonić młodych ludzi do zadawania pytań o prawdę historyczną, o wpływ doświadczenia historycznego na współczesność, a także do poszukiwań pozytywnych wzorców postaw w duchu uniwersalnych wartości.
Natomiast przewidziana nagroda główna, czyli realizacja plakatu obchodów Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką w 2021 r. we współpracy ze zwycięzcą, to możliwość współtworzenia tych niezwykłych uroczystości, a także szansa na zaprezentowanie swojego projektu szerszej publiczności.
Konkurs skierowany jest do uczniów z klas VI-VIII szkół podstawowych (I kategoria wiekowa) oraz z klas szkół zawodowych i średnich (II kategoria wiekowa). Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez przesłanie za pośrednictwem Szkół formularza zgłoszeniowego (załącznik regulaminu).
Regulamin wraz z kartą zgłoszenia oraz materiały promocyjne do pobrania: muzeumulmow.pl/ Aktualności

Terminy:
Do 12 marca 2020 r. / do godz. 14:00 – przekazanie konkursowych prac plastycznych do Szkoły Podstawowej im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej, 37-120 Markowa 1351;
13 marca 2020 r. – ocena i wybór sześciu najlepszych prac konkursowych (pierwsza nagroda oraz dwa wyróżnienia w ramach kategorii wiekowej);
16 marca 2020 r. – przekazanie informacji o wynikach konkursu (telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej);
20 marca 2020 r. – ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród podczas uroczystej akademii w Szkole Podstawowej im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej.
Informacje dodatkowe: +48 17 224 10 15 / sekretariat@muzeumulmow.pl