Informacja dotycząca podatków i opłat

Szanowni Państwo,

przypominamy, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa urząd nie prowadzi obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie z klientem.
Od dnia 16 marca 2020 r. zamknięta została również obsługa kasowa.

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich naszych mieszkańców, zachęcamy Państwa do dokonywania płatności drogą elektroniczną.

Podatki należy wpłacać na indywidualne numery rachunków zawarte
w decyzjach podatkowych. Wpłaty mogą być również dokonywane na ogólny numer rachunku bankowego Urzędu: Bank Spółdzielczy w Żyrakowie
73 9478 0000 0000 0228 2000 0030 –  w opisie wpłaty należy wskazać numer karty podatnika (z decyzji) oraz wskazać ratę.

W sytuacji, gdy podatnik nie ma możliwości zapłaty podatku, może to za niego zrobić inna osoba, płacąc ze swojego konta bankowego na rachunek podany
w decyzji podatkowej lub ogólny numer rachunku bankowego Urzędu do kwoty 1 000 zł – w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko osoby za którą płaci się podatek oraz numer decyzji podatkowej lub numer karty podatnika.

Wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na rachunek indywidualny znajdujący się w Państwa zawiadomieniu o wysokości stawki za odpady komunalne  lub na wydzielony ogólny numer rachunku bankowego Urzędu: 90 9478 0000 0000 0228 2000 0500.

Informujemy, że sprawy urzędowe można załatwić telefonicznie, mailowo, drogą pocztową czy przez e-PUAP.

Odpowiedzi na pytania w sprawie podatków można uzyskać pod numerem telefonu 14 68 07 118.