Najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Żyrakowie w związku z wznowieniem bezpośredniej obsługi interesantów

Szanowni Państwo,

W związku z wznowieniem bezpośredniej obsługi interesantów ( w tym obsługi kasowej ) w Urzędzie Gminy w Żyrakowie w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników informuję, że będą obowiązywać nas wszystkich niezmienne zasady bezpieczeństwa. Muszą się one stać podstawą nowej normalności. Są to:

  • zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,
  • obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych,
  • ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi  ( konieczność posiadania rękawiczek jednorazowych  i korzystanie
  • ze środka do dezynfekcji rąk).

Wszelkie podania, wnioski i inne dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy  w Żyrakowie ( pokój nr 21 ).

Dodatkowo umożliwia się składanie dokumentów poprzez skrzynkę nadawczą znajdującą się przy drzwiach do Urzędu Gminy w Żyrakowie oraz drogą e-mail na adres : gmina@zyrakow.pl.

Jednocześnie informuję, że kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych referatów Urzędu będzie możliwy:

  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
  • wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym  ( 14 68 07 121 ) lub e-mailowym:  ( gmina@zyrakow.pl).

 Interesanci obsługiwani są pojedynczo!

Proszę o rozważne i dokładne zastosowanie się do powyższych zaleceń mając na uwadze ciągle obowiązujący stan epidemii koronawirusa i konieczność zachowania niezbędnych zasad w celu przeciwdziałania zagrożeniu zakażeniem COVID-19.

Wójt Gminy Żyraków

Marek Rączka