Program Wieloletni SENIOR+ na lata 2015-2020

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM WIELOLETNI SENIOR+ NA LATA 2015-2020

Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Straszęcinie 113

Celem projektu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym 

Planowane efekty:

  1. Rozwinięcie  pasji i zainteresowań seniorów.
  2. Przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu seniorów.
  3. Zwiększenie aktywności fizycznej i społecznej osób starszych.
  4. Wsparcie terapeutyczne i prawne.
  5. Zwiększenie dostępu osób w podeszłym wieku do edukacji kulturalnej.
  6. Podniesienie kompetencji cyfrowych osób starszych.

DOFINANSOWANIE 150 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 200 000 zł