Zagospodarowanie zabytkowego parku w Zasowie

Nazwa operacji:

Zagospodarowanie zabytkowego parku w Zasowie

Cel projektu:

Odnowienie oraz poprawienie wyglądu i estetyki obiektu lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego o walorach naturalnych i ekologicznych.                                                                                                                

Efekty realizacji:

W rezultacie operacji zostaną przywrócone walory użytkowe zabytkowego parku w Zasowie.                                                                                                                                                                        

 

Nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Wartość projektu: 196 140,00 zł.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 122 322,30 zł