Gmina Żyraków – 11 miejsce w województwie oraz 187 miejsce w Polsce

Gratulujemy 👏👏👏

Apetyt rośnie w miarę jedzenia – mówi stare przysłowie. Chcemy więcej… 😀 Ale już dziś jesteśmy dumni z uzyskanego wyniku, który osiągnięty został dzięki pozyskanym środkom i dużej ilości inwestycji 😃

Ekonomiści pod kierownictwem prof. dr. hab. Krzysztofa Surówki, kierownika Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przeanalizowali finanse 2790 gmin, miast i powiatów tworząc Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce za rok 2019. Brano pod uwagę sposób gospodarowania budżetem, udział dochodów własnych w dochodach ogółem, wydatki na inwestycje, poziom wynagrodzeń, pozywanie środków europejskich oraz wysokość zadłużenia.
〽️Tym samym klasyfikuje się wyżej niż gminy Dębica, Pilzno oraz Brzostek 🙂

👉Czym jest Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce? 🤔
To pełne opracowanie, które obejmuje wszystkie samorządy. Jest kompleksowe, apolityczne i obiektywne, mierzone siedmioma aktualnymi, najważniejszymi wskaźnikami ekonomicznymi. Samorządy zostały podzielone na pięć kategorii (np. gminy wiejskie, miasta na prawach powiatu).
Ranking jest dostępny na stronie: https://www.portalsamorzadowy.pl/…/ranking-finansowy-samorz…

Obraz może zawierać: tekst „16 Powiat dębicki ObserwatorLokalny Ranking: u jednych lepiej już było, u innych jest teraz”