Uroczystość poświęcenia i przekazania do użytku samochodów OSP

5 września br. na placu przed budynkiem naszej remizy odbyło się uroczyste poświęcenie i oficjalne przekazanie do użytku nowo nabytych w ostatnim czasie samochodów ratowniczo-gaśniczych przez jednostki OSP Nagoszyn oraz OSP Nagoszyn-Cieszęciny.

W uroczystości uczestniczyli: Komendant Powiatowy PSP w Dębicy st. bryg. Krzysztof Marek, Wójt Gminy Żyraków a zarazem Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Żyrakowie Pan Marek Rączka, Komendant Gminny OSP w Żyrakowie dh Marcin Świerk, który pełnił funkcję Dowódcy uroczystości, Sekretarz Zarządu Gminnego ZOSP RP w Żyrakowie dh Adam Kaczor, Radni Rady Gminy Żyraków na czele z Przewodniczącą Panią Marią Bodzioch, Sołtys sołectwa Nagoszyn Pani Stefania Grzyb, Proboszcz Parafii Nagoszyn ksiądz dr hab. Kazimierz Talarek, Kapelan Powiatowy OSP ks. Józef Jasiurkowski oraz Dyrektor Biura Podkarpackiej Izby Rolniczej Pan Wiesław Lada.

Przybyłych gości powitał Prezes Zarządu OSP w Nagoszynie dh Kamil Wolski. Podkreślił, że dzień ten jest dniem szczególnym, jest to historyczna chwila dla strażaków ochotników, ale i mieszkańców sołectwa Nagoszyn. Wraz z Naczelnikiem OSP Nagoszyn-Cieszęciny podziękowali w imieniu obu jednostek oraz wszystkich mieszkańców Nagoszyna panu Wójtowi, jego Zastępcy oraz całej Radzie Gminy za przychylność, zaangażowanie i wypracowanie odpowiednich środków finansowych, dzięki którym można było w całości sfinansować zakup samochodu lekkiego marki Renault Master dla OSP Nagoszyn a poprzez ten zakup przekazać służący od 2012 roku w tej jednostce samochód Renault Traffic na wyposażenie jednostki z Cieszęcin.

Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie kluczyków i dokumentów do samochodów. Poświęcenia samochodów dokonali ks. Kazimierz Talarek oraz ks. Józef Jasiurkowski. Na koniec Prezesi z obu jednostek wręczyli okolicznościowe podziękowania dla Wójta Gminy oraz Przewodniczącej Rady Gminy.

Przybyli goście wielokrotnie gratulowali druhom determinacji i zaangażowania w pracę dla lokalnej społeczności. Wszyscy, życzyli by samochody jak najrzadziej opuszczały remizy z powodu alarmu a jedynie były wykorzystywane do ćwiczeń i podczas uroczystości.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za zaangażowanie w zakup nowego samochodu dla naszej jednostki! Gratulujemy kolegom druhom z OSP Nagoszyn-Cieszęciny pozyskanego samochodu, cieszymy się, że samochód pozostaje w naszej miejscowości i będzie służyć mieszkańcom naszego sołectwa, ale i wszystkim mieszkańcom gminy.