Konkurs Urzędu Statystycznego skierowny do dzieci.