O konkursie grantowym

Zapraszamy do składania wniosków w 3 edycji konkursu grantowego. Nabór wniosków potrwa od 8 października do 12 listopada 2020 r. do godz. 12:00. Wnioski można składać elektronicznie przez stronę projektu: www.lekcjaenter.pl. Granty przyznawane są na organizowanie i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli z włączania narzędzi cyfrowych i aktywizujących metod nauczania do lekcji, według gotowych scenariuszy zajęć. 

Do kogo adresowany jest konkurs grantowy?

O wsparcie finansowe w projekcie „Lekcja:Enter” mogą ubiegać się:
♦ placówki doskonalenia nauczycieli
♦ organizacje pozarządowe we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,
♦ jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,
♦ szkoły wyższe prowadzące kwalifikacyjne studia dla nauczycieli we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli.

Jeden podmiot może być wnioskodawcą lub partnerem w maksymalnie 7 projektach grantowych.

Zasięg konkursu grantowego

Nabór wniosków w ramach konkursu grantowego  prowadzony jest na terenie
12 województw:

 • dolnośląskiego
 • lubelskiego
 • lubuskiego
 • łódzkiego,
 • małopolskiego
 • mazowieckiego
 • podkarpackiego
 • śląskiego
 • świętokrzyskiego
 • warmińsko-mazurskiego
 • wielkopolskiego
 • zachodniopomorskiego.

Podmioty uprawnione do udziału w konkursie grantowym, których siedziby mieszczą się na terenie w ojewództw niewymienionych powyżej, mogą ubiegać się o grant pod warunkiem, że projekt grantowy realizowany będzie w jednym z ww. 12 województw  objętych konkursem oraz jeśli mogą one prowadzić działania w innym, niż ich siedziba, województwie.

Główne założenia projektu grantowego: budżet i harmonogram

Minimalna kwota grantu to 150 000 zł, a maksymalna – 450 000 zł. Maksymalny koszt całkowity projektu grantowego w przeliczeniu na 1 nauczyciela wynosi 550 zł. Wkład własny nie jest wymagany.

Okres realizacji projektu grantowego wynosi od 6 do 18 miesięcy.  Realizacja projektów grantowych rozpocznie się 1 marca 2021r. Szkolenia dla pierwszych grup nauczycieli powinny rozpocząć się w II semestrze roku szkolnego 2020/2021.


Zapraszamy na webinarium 13 października o godzinie 12:00

Instytucje zainteresowane aplikowaniem o grant zapraszamy na webinarium, które odbędzie się 13 października (wtorek), w godzinach od 12:00 do 13:30. Podczas tego spotkania online przedstawimy założenia konkursu grantowego, szczegółowe wymagania dotyczące składania wniosków, zakres szkoleń dla nauczycieli i trenerów oraz wymagane w projekcie kompetencje trenerów. Szczegóły dotyczące rejestracji i logowania się na webinar przedstawimy wkrótce. 

Powodzenia!