Informacja dla Mieszkańców Gminy Żyraków

W związku z włączeniem powiatu dębickiego do strefy czerwonej na podstawie załącznika do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r. w  sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów  i zakazów  w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w trosce  o zdrowie mieszkańców i pracowników Urzędu, w okresie od dnia 22 października 2020r. do odwołania, zostają wprowadzone w Urzędzie Gminy w Żyrakowie ograniczenia w wykonywaniu zadań przy bezpośredniej  obsłudze  interesantów :

  • Urząd Gminy w Żyrakowie czynny jest w:

poniedziałek  od 7.00 -16.00,

wtorek-piątek od 7.00-15.00,

  • wprowadza się zakaz przemieszczania się interesantów po budynku Urzędu Gminy w Żyrakowie,
  • na parterze w budynku Urzędu Gminy w Żyrakowie zorganizowane jest biuro obsługi klienta, w którym pracownik w wyjątkowych sytuacjach osobistego stawiennictwa klienta dokona wstępnej weryfikacji sprawy, ustali tok postępowania lub poinformuje o zasadach kontaktu z pracownikiem merytorycznym,
  • wstrzymuje się osobiste przyjmowanie stron przez Wójta Gminy i Zastępcę Wójta,
  • interesanci mogą załatwiać sprawy pojedynczo w Urzędzie Stanu Cywilnego, Referacie Spraw Obywatelskich w zakresie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – znajdujących się na parterze w budynku Urzędu Gminy w Żyrakowie oraz Referacie Finansowo- Podatkowym ( kasa) znajdującym się na piętrze w budynku Urzędu Gminy w Żyrakowie,  przy zachowaniu obowiązujących środków ostrożności ( dezynfekcja rąk, dystans społeczny i maseczki ).

 

Zaleca się , aby Mieszkańcy  załatwiali sprawy w tutejszym Urzędzie :

  • telefonicznie 14 680 71 21, gdzie klienci zostaną połączeni z pracownikiem merytorycznym,
  • drogą e-mail : gmina@zyrakow.pl,
  • za pośrednictwem platformy e-PUAP : /6p4tfoi07c/skrytka,
  • przesyłając wniosek lub pismo za pomocą poczty tradycyjnej na adres Urzędu.

Obecna sytuacja wymaga od nas wszystkich odpowiedzialnej postawy. Tylko wspólny wysiłek  i przestrzeganie rygorów sanitarnych umożliwi ograniczenie skutków pandemii.