Ocalone wspomnienia

Na rynku wydawniczym pojawiła się publikacja „Ocalone wspomnienia. Zebrane wspomnienia i opracowania 1939-1945 (część pierwsza)” autorstwa Pani Małgorzaty Grzybowskiej. Jest to opracowanie o tematyce historii lokalnej, a szerzej o działalności III Zgrupowania Armii Krajowej – „Pocisk” Pilzno, „Zapalnik” Zasów, Czarna Tarnowska, Żyraków oraz Narodowej Organizacji Wojskowej w Pilźnie.

Autorka pochodzi z rodziny, która aktywnie uczestniczyła w walce z okupantem podczas II wojny światowej. Jej ojciec Tadeusz Gola ps. Karło był żołnierzem Armii Krajowej, matka Janina Gola – sanitariuszką AK, a babcia Eleonora Gola ps. Cicha – łączniczką III Zgrupowania 5. PSK AK. Pomysł napisania książki zrodził się po poszukiwaniach informacji na temat rodziców Pani Małgorzaty Grzybowskiej. Jednym z ważnych źródeł były listy jej ojca pisane z więzienia, w którym przebywał przez 7 lat od 1949 r. za działalność konspiracyjną.

W książce znalazło się wiele jeszcze dotąd niepublikowanych opracowań historyków i badaczy z kręgu dębickiego i pilźnieńskiego, jak również wspomnień rodzin byłych żołnierzy AK.

Pani Małgorzata Grzybowska była wieloletnim dyrektorem Zespołu Szkół w Lipinach, a od 2018 r. jest sekretarzem Światowego Związku Żołnierzy AK Środowiska 5. Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy.