zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zakup sprzętu komputerowego jako pomoc dydaktyczna dla uczniów i nauczycieli szkół umożliwiająca zdalne nauczanie.

Planowane efekty:
W wyniku zakupu przez Gminę Żyraków komputerów stacjonarnych, laptopów oraz tabletów a następnie przekazanie do placówek oświatowych Gminy Żyraków nauczyciele oraz uczniowie otrzymali sprzęt komputerowy niezbędny do zdalnego nauczania.

  • Całkowita wartość projektu: 110 517,10 PLN
  • Dofinansowanie Funduszy Europejskich: 104 996 PLN.
  • Wkład własny Gminy Żyraków: 5521,10 PLN

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I “Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.