Jesteśmy na 3. miejscu w rankingu „Złotej Setki Gmin Podkarpacia 2020”

Gmina Żyraków zajęła 3 miejsce z ilością zdobytych 442 punktów w kategorii gminy wiejskie.

Z kolei w zestawieniu „Gminy – Liderzy Podkarpacia w 2019 r.” Gmina Żyraków znalazła się w Złotej Dziesiątce (w liście alfabetycznej) w następujących kategoriach:  „Inwestor Roku”, „Kreator Kapitału Społecznego” i „Skuteczny Beneficjent Środków Unijnych”.

Ranking „Aktywna Gmina Podkarpacia” po raz dwunasty został zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Małopolski Instytut Gospodarczy oraz Gazetę Codzienną Nowiny (według danych za rok 2019). Celem tej inicjatywy była prezentacja aktywności samorządów podkarpackich gmin oraz podsumowanie ich osiągnięć i działań mających wzmocnić potencjał gospodarczy i społeczny Podkarpacia.

W ogólnym rankingu gminy rywalizowały w trzech kategoriach: gminy miejskie, miejsko-wiejskie oraz wiejskie. Tak jak w poprzednich edycjach „Złotej Setki Gmin Podkarpacia” głównymi kryteriami branymi pod uwagę były m.in. dochody samorządów i wydatki na jednego mieszkańca. Szczegółowa punktacja przedstawia się następująco: dochody ogółem: 33 tys. zł ; dochody na 1 mieszkańca: 27 zł; wydatki ogółem: 33 tys. zł; wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca: 23 zł; udział dochodów własnych w dochodach ogółem: 37; udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem: 18; udział wydatków inwestycyjnych w dochodach ogółem: 18; udział liczby pracujących w ogólnej liczbie mieszkańców: 54; liczba podmiotów gospodarczych przypadających na 100 mieszkańców: 63; saldo (dochody ogółem na 1 mieszkańca – wydatki ogółem na 1 mieszkańca): 136.