Recykling zaczyna się od selektywnej zbiórki odpadów!

Fundacja Chlorofil zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym. 

Od   15.01.2021   do   30.03.2021   odbędzie   się   VII   edycja   Ogólnopolskiego   Konkursu  Ekologicznego pt.  „Mistrz Recyklingu i Przyjacieledla uczniów szkół podstawowych z klas  IVVII. Nagrodami w konkursie będą tablety do nauki, a także wyjazdy studialne dla dwóch  najlepszych   ekozespołów.   Konkurs   korzysta   z   interaktywnych   i   zdalnych   narzędzi 

edukacyjnych. 

Uczestnicy zmierzą się z dwoma zadaniami: w pierwszym trzeba wykonać projekt puzzli 

lub gry planszowej, uczącej jak i dlaczego segregujemy odpady komunalne. W drugim, trzeba  zbudować makietę elektrosprzętu z materiałów recyklingowych, pamiętając o tym, żeby  nie  korzystać ze zdemontowanych urządzeń, ani ich części lecz z papieru, tektury, tworzyw  sztucznych itp.. Następnie w makiecie trzeba oznaczyć substancje lub/i materiały, które są  groźne dla zdrowia człowieka lub środowiska naturalnego, a także te, które są najbardziej  drogocenne. 

Dziś bardziej niż kiedykolwiek powinniśmy starać się żyć ekologicznie. Konkurs „Mistrz  Recyklingu   i   Przyjaciele”   jest   elementem   publicznej   kampanii   edukacji   ekologicznej  skierowanej do dzieci. Mówienie o ekologii jest ważne, także dlatego, że na naszych oczach  dzieje  się  cyfrowa  rewolucja,  która  zmienia  świat.  Świat  jutra  będzie  wypełniony  siecią  urządzeń  wyposażonych  w  mikroprocesory  i  komunikujących  się  między  sobą.  Już  dziś  jesteśmy otoczeni i zależni od setek przedmiotów, mniej lub bardziej interaktywnych, które  integrujemy w naszym codziennym życiu.  

Każde  z  takich  urządzeń  elektronicznych  posiada  płytkę  drukowaną,  a  na  niej  mikroprocesor, tranzystor, kondensator… W procesie produkcji mikroprocesorów używa się  m.in. arsenu, antymonu, boru, fosforu, wielu różnych metali. Do produkcji kondensatorów,  istotnej części naszych smartfonów, laptopów i tabletów używany jest np. drogocenny tantal.

 

Metale ze zużytych urządzeń można odzyskać, a większość poddać recyklingowi, ale ważne  jest to, w jaki sposób się ich pozbywamy: najlepiej oddzielnie, tak aby trafiły właśnie do  recyklingu. 

Prawie wszystko co kupujemy w sklepach jest opakowane. Każde zużyte opakowanie  staje się odpadem. Im więcej kupujemy i konsumujemy, tym więcej wyrzucamy pustych  opakowań. Szacuje się, że w naszych śmieciach jest prawie połowa opakowań po różnych  produktach, przede wszystkim spożywczych. Wiele surowców z opakowań nadaje się do  recyklingu, pod warunkiem, że zostaną odpowiednio posegregowane. 

Wszystkie  odpady  zebrane  przez  nas  selektywnie  w  domu,  trafią  do  sortowani  odpadów i tam będą jeszcze raz segregowane na pięć podstawowych grup surowców: metal,  plastik, papier, szkło, odpady organiczne.   

W  sortowni, dzięki  super  nowoczesnym  robotom, opakowania plastikowe  można  rozdzielić  precyzyjnie:  np.  na  przezroczyste  i  nieprzejrzyste,  ale  także  wg  ich  gęstości.  Oddzielnie miękkie folie, oddzielnie PET itd… Przezroczysty PET dopiero z sortowni pojedzie  do recyklingu. Tam zostanie umyty i pokruszony na płatki, płatki zostaną przerobione na  granulki, które umożliwią produkcję przyszłych, nowych butelek plastikowych. Granulki można  też stopić i rozciągnąć, aby uzyskać włókna syntetyczne do wypychania pluszaków, kołder,  anoraków i do szycia odzieży z polaru. 

Konkurs został objęty patronatami honorowymi: Kuratorium Oświaty w Kielcach, Gdańsku,  Wrocławiu, Rzeszowie, Gorzowie Wielkopolskim i Łodzi.   

Organizatorem   konkursu   jest   organizacja   pozarządowa   Fundacja   Chlorofil,   KRS   nr  0000393451, adres siedziby: ul. Dywizjonu 303 nr 139/174, 01-470 Warszawa.   

Partnerami  są:  Eko-Punkt  Organizacja  Odzysku  Opakowań  S.A.  i  ELECTRO  –  SYSTEM  Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. 

Więcej na temat konkursu na stronie internetowej www.chlorofil.com.pl 
Kontakt do koordynatora: tel. 608 633 593, e-mail: chlorofil@chlorofil.com.pl 
Konkurs jest bezpłatny.  

Warszawa 28.12.2020