ROWES -wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie Il

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju  Regionalnego S.A. zaprasza organizacje pozarządowe i liderów lokalnych społeczności do współpracy  w projekcie „ROWES -wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie Il”.  

Dzięki tej współpracy mamy szansę na pobudzenie aktywności osób, grup i instytucji publicznych jak  również ożywienie całej społeczności lokalnej. Udział w projekcie jest bezpłatny.  

Projekt jest skierowany do:  

 • osób fizycznych;
 • podmiotów ekonomii społecznej;
 • przedsiębiorstw społecznych;
 • instytucji rynku pracy i integracji społecznej;
 • jednostek samorządu terytorialnego.

Oferujemy:  

 • Spotkania indywidualne i grupowe z Animatorem – spotkania mogą odbywać się w miejscu
  zamieszkania uczestników lub w biurach projektu,
 • Spotkania Grup Tworzących Środowisko (minimum 3 osoby)- ich celem jest praca grup nad
  wspólnym przedsięwzięciem, inicjatywą lub projektem, na rzecz ekonomii społecznej,
 • Organizację wizyt studyjnych dla Grup Tworzących Środowisko: jedno, dwu lub trzydniowych dla
  grup 15-18 osobowych z noclegami i wyżywieniem. W ramach wizyty uczestnicy poznają
  przedsiębiorstwa społeczne oraz takich lokalnych liderów, których praca i działalność mogą być 
  wzorem do naśladowania oraz inspiracją dla innych. Będą też mogli nawiązać nowe znajomości, 

dzięki którym szybciej i lepiej poznają specyfikę działalności w sferze ekonomii społecznej 

wpływającej na jakość życia mieszkańców wsi i miast.  

 • Organizację warsztatów z zakresu ekonomii społecznej i budowania partnerstw dla Grup

Tworzących Środowisko: a) podstawowych, jedno, dwu lub trzydniowych, trwających po 6 h dziennie,  dla 3-9 osób, którym zapewniamy materiały edukacyjne i zaświadczenie ukończenia warsztatu,  

 1. b) zaawansowanych, jedno, dwu lub trzydniowych, trwających od 6 do 8 h dziennie, którym
  zapewniamy materiały edukacyjne, catering i zaświadczenie ukończenia warsztat

W ramach działań projektowych oferujemy także:  

 • doradztwo specjalistyczne (księgowo-podatkowe, marketingowe, osobowe, prawne),
 • wsparcie w zakładaniu nowego podmiotu jak również w ekonomizacji organizacji pozarządowych,
  polegającej na wprowadzeniu działalności gospodarczej lub odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego,   
 • wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w nowopowstałych lub istniejących
  przedsiębiorstwach społecznych (maksymalna kwota wsparcia finansowego na jedno
  przedsiębiorstwo społeczne wynosi 210 200,00 PLN),  
 • wsparcie pomostowe maksymalnie do 12 miesięcy,
 • pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój.

Kontakt: Biuro “ROWES” Tarnobrzeg, ul. 1 maja 4a, pok. 508, 39-400 Tarnobrzeg czynne jest od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 tel. (15) 822-15-95 wew. 218 lub 798-890-856 

Oferta ROWES SUB II 2020 – Biuro Tarnobrzeg