Obwieszczenie

Wójt Gminy Żyraków informuje zainteresowanych Mieszkańców, że w związku z podjęciem kroków w celu uzyskania dofinansowania na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żyraków, zainteresowani Mieszkańcy winni wypełnić formularze wniosku  i wraz z wymaganymi załącznikami doręczyć do Urzędu Gminy Żyraków pok. Nr 2 w terminie od 01.03.2021r.do 12.03.2021r.

         Formularz wniosku o uzyskanie dofinansowania dostępny będzie u sołtysów i na stronie internetowej gminy.

         Informacje dodatkowe są możliwe do uzyskania w Urzędzie Gminy Żyraków od godz. 7⁰⁰-15⁰⁰ pok. Nr2, lub telefonicznie pod

Nr (14) 6807102