Trwa nabór do służby wojskowej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu prowadzi nabór do służby przygotowawczej w 2021 roku. Ten rodzaj służby wojskowej przeznaczony jest dla ochotników. Odbycie służby przygotowawczej otwiera drogę do zawodowej służby wojskowej.

Służba przygotowawcza w korpusie szeregowych trwa tylko 28 dni i zakończona jest złożeniem uroczystej przysięgi wojskowej.

Służba przygotowawcza – warunki rekrutacji:

  • jest podstawowym sposobem uzyskania tytułu „żołnierza rezerwy”, a tym samym stworzenia sobie możliwości kandydowania do wszystkich rodzajów służby wojskowej,
    w tym zawodowej i ochotniczej, w rezerwie,
  • szkolenie w wybranym ośrodku szkolenia (jednostce wojskowej) trwa 28 dni,
  • zgłoszenia można dokonać osobiście w WKU w Mielcu lub elektronicznie na platformie cyfrowej zostanzolnierzem.pl

Co przysługuje: odprawa po odbyciu służby 2250 zł, uposażenie miesięczne 1233 zł, urlop, ochrona stosunku pracy, bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, bezpłatna opieka medyczna i stomatologiczna, ubezpieczenie zdrowotne, ulgowe przejazdy.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Mielcu www.wkumielec.wp.mil.pl oraz pod numerem telefonu 261 156 539.

Pamiętaj! Służba przygotowawcza to najkrótsza droga do zawodowej służby wojskowej.