Zarządzenie 22/2021

Zarządzenie AO.0050.21.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 18 marca 2021 r.

w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Żyrakowie ograniczeń w wykonywaniu zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Załączniki