Wójt Gminy Żyraków uczcił 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

https://powiatdebicki.pl/pro_debicki/zasoby/galerie/2021-05-03/image009.jpg

W dniu wczorajszym Wójt Gminy Żyraków Pan Marek Rączka wraz z Przewodniczącą Panią Marią Bodzioch uczestniczyli w dębickich obchodach z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Kwiaty złożyli przy Pomniku Niepodległości na Rynku oraz pod figurą Matki Boskiej Niepokalanej na placu Gryfitów w Dębicy.

W uroczystościach uczestniczyli również: starosta dębicki Pan Piotr Chęciek wraz z zarządem i przewodniczącym Rady Powiatu Panem Michałem Maziarką, burmistrz Pan Mariusz Szewczyk z zastępcami, zastępca wójta gminy Dębica Pan Marek Mikrut, a także przedstawiciele nauczycieli, WOT oraz harcerze Hufiec ZHP Dębica.

Zdjęcia