SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI I KADRY KIEROWNICZEJ

Fundacja Kuźnia Talentów od marca 2021 r. realizuje projekt grantowy Podkarpacka Akademia Cyfrowa w ramach jednego z największych projektów edukacyjnych w Polsce o nazwie Lekcja:Enter.

Linki do stron;

„Lekcja:Enter” (lekcjaenter.pl)

http://kuzniatalentow.org/lekcjaenter/podkarpackie/

Szkolenia w projekcie Podkarpacka Akademia Cyfrowa przeznaczone są dla Nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika, szkoły branżowe I stopnia).

Szkolenia w formie Webinarium mają na celu pokazać Nauczycielom jak korzystać z aktywizujących metod nauczania, jak urozmaicić swoje lekcje i na stałe zmienić sposób ich prowadzenia. Szkolenia pozwalają podnieść kompetencje Nauczycieli i pokazać jak tworzyć własne treści cyfrowe oraz jak odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii.

Szkolenia prowadzi wspaniała kadra Trenerów, pasjonatów wdrażania nowych metod cyfrowych w szkołach. Są to niestrudzeni i cierpliwi Edukatorzy którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą.

Fundacja Kuźnia Talentów jest młodą organizacją, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 19 października 2015 roku. Realizuje zadania z zakresu wszystkich sfer działalności pożytku publicznego (Art. 4. Ust. 1. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a w szczególności z zakresu:

– działalności edukacyjnej

– działalności wspomagającej rozwój technik i innowacyjności w rozpowszechnianiu i wdrażaniu nowych rozwiązań w edukacji szkolnej.

Zarówno Fundacja Kuźnia Talentów, jak i osoby z jej otoczenia posiadają bogate doświadczenie z zakresu realizacji projektów (w tym projektów współfinansowanych z EFS).

Lekcja Enter w pigułce