Akcja „WSZYSTKIE DZIECI ZBIERAJĄ ELEKTROŚMIECI”

Ponad tysiąc kilogramów elektrośmieci zebrały dzieci. I nie tylko dzieci, ale także społeczność szkoły w Mokrem, która we współpracy z Green Office Ecologic Sp. z o.o.,  przeprowadziła zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w dniach 26 kwietnia – 7 maja 2021r. Odbiór zgromadzonego sprzętu miał miejsce w dniu 10 maja.

O Akcji

Czym jest ?

„Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” to projekt ekologiczny i edukacyjny, którego celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do promowania zachowań proekologicznych oraz podnoszenia świadomości ekologicznej na temat szkodliwości składowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Elektrośmieci (inaczej ZSEE, czyli to wszystkie popsute, nieużywane, niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd i na baterie np. zabawki i gadżety elektroniczne zepsute komputery, telefony, stare pralki, lodówki, telewizory, drobne urządzenia AGD.

Jakie są korzyści z udziału?

Czynny udział w Akcji przynosi korzyści nie tylko samej szkole i uczniom, ale również rodzicom. Każda osoba zainteresowana oddaniem zużytego sprzętu na rzecz szkoły przyczynia się do poprawy jakości naszego środowiska, ale również ma możliwość pozbycia się niepotrzebnych, zalegających sprzętów.

Podsumowując główne korzyści to:

  • możliwość nieodpłatnego oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez każdą osobę prywatną bądź firmę
  • edukacja społeczności lokalnej na temat szkodliwego wpływu na środowisko składowanych elektrośmieci
  • za uzbierane kilogramy szkoła może otrzymać nagrody w postaci sprzętu sportowego, materiałów biurowych lub tuszy/tonerów.