Nagroda dla opiekunki w Gminnym Żłobku w Żyrakowie

„ Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
J. Korczak

Tę prawdę w swoje działania wprowadza Gminny Żłobek w Żyrakowie. To miejsce gdzie priorytetem są potrzeby i prawa dziecka.

Zaangażowanie dyrektorki i całej kadry opiekuńczo-wychowawczej w tworzenie środowiska bezpiecznego, kreatywnego i przyjaznego dla podopiecznych zostało docenione w programie „Premia dla Opiekuna” – edycja maj 2021 r., w którym zwycięstwo przypadło Pani Katarzynie Broniec, opiekunce w Gminnym Żłobku w Żyrakowie.

Pani Katarzyna B. podejmuje wiele aktywności na rzecz środowiska dzieci, które są motorem i motywacją dla całej kadry, a dzięki dobrej współpracy z dyrektorką żłobka możliwe do realizacji.

Dyrektorka doceniając zaangażowanie P. Katarzyny złożyła wniosek opisując w nim działania i nominując ja właśnie do nagrody.

Konkurs „Premia dla opiekuna” został zorganizowany przez I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych, którego placówka jest członkiem. Informację o nagrodzie przekazał osobiście prezes Stowarzyszenia Pan Robert Wilczek podczas rozmowy telefonicznej „…W dawaniu nie ma nic przyjemniejszego od uśmiechu, radości na twarzy drugiej osoby. Cieszymy się, że możemy przekazać trochę radości i szczęścia…”

Współpraca żłobka ze stowarzyszeniem daje możliwość poszerzania kompetencji dla opiekunek i reszty pracowników poprzez organizowane liczne szkolenia, wymianę doświadczeń, konkursy oraz stanowi inspiracje do dalszych działań na rzecz dzieci.