SPOTKANIE INFORMACYJNE dotyczące projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023″

Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna informuje o otwarciu naboru wniosków w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023″.

Celem projektu jest: zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych; wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne; wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych; wzmocnienie potencjału trzeciego sektora.

W 2021 r. przewidziane zostały cztery ścieżki realizacji inicjatyw:

  • „Oddolne inicjatywy mieszkańców” (Ścieżka I);
  • „Rozwój młodej organizacji” (Ścieżka II);
  • „Wygraj w tysiąca czyli młodzież w działaniu” (Ścieżka III);
  • „Mikrodotacje branżowe” (Ścieżka IV).

Nabór do Konkursu w roku 2021 rozpoczyna się z dniem 14 lipca i trwać będzie w następujących terminach:

  • ścieżki „Oddolne inicjatywy mieszkańców”, „Rozwój młodej organizacji” i „Mikrodotacje branżowe” – od 14 lipca 2021 r. do 04 sierpnia 2021 r. roku, godz. 16:00
  • ścieżka „Wygraj w Tysiąca – młodzież w działaniu” – w trybie ciągłym od 14 lipca 2021 r. do 15 października 2021 r., przy czym rozstrzygnięcia złożonych w danym okresie wniosków będą dokonywane raz w miesiącu.

Realizacja nagrodzonych inicjatyw odbywać się będzie w terminie 1 września do 30 listopada. Ze strony Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” osobą do kontaktu jest Justyna Jacek – koordynator  lokalny Projektu (tel. 668 948 983, e-mail: justynajacekk@gmail.com). Stowarzyszenie objęło wsparciem powiaty: dębicki, strzyżowski, jasielski, krośnieński, brzozowski.

W celu zasięgnięcia większej ilości informacji zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędzie się 27 lipca 2021 r. (wtorek), o godz. 16:30 w Zespole Dworsko – Parkowym w Straszęcinie, 39-218 Straszęcin 113. Partnerem spotkania jest Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej.

Regulamin Konkursu zamieszczony jest na portalu: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl.