KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY!

Regulamin, karta zgłoszenia i formularz wymaganych oświadczeń dostępne na stronie
https://www.ckip-zyrakow.org/