Do miliona złotych nagrody dla jednostek OSP najaktywniej wspierających program szczepień

Nagroda główna w wysokości miliona złotych, dwie nagrody po 250 tys. zł, siedem nagród po 100 tys. zł, 90 nagród po 20 tys. zł oraz 200 nagród po 5 tys. zł przewidziało MSWiA dla jednostek OSP, które najaktywniej zaangażują się we wsparcie szczepień przeciwko COVID-19. Konkurs potrwa do 31 października br.

 

Ogłoszony przez MSWiA program „Szczepimy się z OSP” składa się z 3 części:

•    Premia na start: 3 tys. zł dla jednostki OSP za pomoc w wykonaniu 50 szczepień pierwszą dawką.

•    Premia za szczepienia OSP: 20 zł dla OSP za pomoc w zaszczepieniu każdej kolejnej osoby w wieku do 60 lat i 40 zł w przypadku osób powyżej 60. roku życia. Premia za szczepienia przysługuje do wyczerpania puli środków w wysokości 40 mln zł.

•    Ogólnopolski konkurs OSP na Medal #SzczepimySię na 300 najlepszych jednostek OSP według liczby zrealizowanych szczepień. Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne – maksymalna to milion złotych.

Zasady konkursu

Laureaci konkursu zostaną wyłonieni według liczby punktów za osoby zaszczepione przy pomocy jednostek OSP. Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 2 punkty za wykonanie szczepienia dla osoby w wieku powyżej 60 roku życia, 1 punkt za wykonanie szczepienia dla osoby w wieku poniżej 60 roku życia. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zaszczepienie minimum 50 osób pierwszą dawką oraz uzyskanie minimum 100 punktów przez jednostkę OSP.

Nagrody w konkursie to:

•    1 mln zł za 1. miejsce (minimalna liczba punktów: 1000);

•    po 250 tys. zł za 2. i 3. miejsce (minimalna liczba punktów: 500);

•    po 100 tys. zł za miejsca od 4. do 10. (minimalna liczba punktów: 500);

•    po  20 tys. zł za miejsca od 11. do 100. (minimalna liczba punktów: 100);

•    po 5 tys. zł za miejsca od 101. do 300. (minimalna liczba punktów: 100).

Jednostka OSP musi zdobyć minimalną wymaganą liczbę punktów, aby wygrać określoną nagrodę pieniężną za swoje miejsce w rankingu. W przeciwnym wypadku jednostka otrzymuje nagrodę za najwyższe możliwe miejsce, dla którego udało się osiągnąć minimalną liczbę punktów.

Po zaszczepieniu 50 osób pierwszą dawką jednostka OSP będzie miała 14 dni na podpisanie umowy z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej. W umowie znajdą się szczegółowe warunki i terminy przekazywania środków w ramach Programu #SzczepimySię z OSP.

 

Zakres działań uprawniających do wzięcia udziału w konkursie

Jednostki OSP w ramach programu są nagradzane za pomoc w wykonywaniu szczepień. Przez taką pomoc rozumie się co najmniej jedno z poniższych działań:

•    organizowanie i przeprowadzanie transportu personelu medycznego, wykonującego szczepienie, do/z miejsca zamieszkania pacjenta,

•    organizowanie i przeprowadzanie transportu pacjenta do/z punktu szczepień lub innego miejsca wykonywania szczepienia,

•    organizowanie i prowadzenie tymczasowego punktu szczepień.

Warunki formalne

W celu wzięcia udziału w programie wspierania szczepień –  #SzczepimySię z OSP, jednostka OSP musi spełnić 2 niezbędne warunki formalne:

Warunek 1: podpisanie umowy z punktem szczepień / Mobilną Jednostką Szczepień

Jednostka OSP podpisuje umowę o współpracy z wybranym punktem szczepień lub Mobilną Jednostką Szczepień. Zostały przygotowane wzory 2 rodzajów umów, w zależności od zakresu współpracy (możliwe jest podpisanie obu):

•    Dowóz personelu medycznego do domu pacjenta i/lub dowóz pacjentów do punktu szczepień.

•    Współpraca nad utworzeniem i prowadzeniem Tymczasowego Punktu Szczepień.

Warunek 2: zgłoszenie podpisanej umowy

Jednostka OSP musi zgłosić podpisanie umowy do właściwej terytorialnie komendy powiatowej / miejskiej Państwowej Straży Pożarnej do 5 dni roboczych od dnia jej podpisania. Umowa może być podpisana z więcej niż jednym punktem szczepień lub Mobilną Jednostką Szczepień.

Zasady raportowania liczby wykonanych szczepień

Liczba osób zaszczepionych przy pomocy jednostki OSP obliczana jest przez Centrum e-Zdrowia na podstawie wystawionych e-kart szczepień. Personel medyczny wykonujący szczepienia we współpracy z OSP powinien umieścić w e-karcie szczepień pacjenta numer SWD jednostki OSP w polu “Informacje dodatkowe”. Na tej podstawie Centrum e-Zdrowia obliczy liczbę osób zaszczepionych przy pomocy jednostki OSP. Program został opracowany dzięki współpracy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Zdrowia.

Czas trwania konkursu

Konkurs potrwa do końca października 2021 roku. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w listopadzie 2021 roku, po przygotowaniu ostatecznego rankingu jednostek OSP przez Centrum e-Zdrowia.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na jego stronie internetowej pod TYM ADRESEM. Są tam również publikowane rankingi z najlepszymi jednostkami OSP według liczby zdobytych punktów. Aktualizacja wyników następuje co tydzień, we współpracy z Centrum e-Zdrowia.

Regulamin programu jest dostępny w załączniku pod tym tekstem.

REGULAMIN