Wieczorne kursy w szkole w Górze Motycznej

Szkoła w Górze Motycznej pełni funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą dla dzieci, ale jest również wielozadaniowym centrum rozwoju lokalnego. Ludzie tu robią małe rzeczy w Wielki Sposób, a wszystkie nasze zaplanowane kroki są wielkim eksperymentem społecznym zakończonym sukcesem zaangażowanych weń ludzi. W 2020 roku zakończyliśmy realizację dwóch kursów z języka angielskiego:

poziom podstawowy i zaawansowany. Kursy ukończyło 24 dorosłe osoby.

Obecnie realizowane są kursy komputerowe finansowane w ramach projektu „Umiejętności ku przyszłości” przez Fundację Cooperante w partnerstwie z INTER-COMP Marcin Lasek realizujących projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Jeszcze możemy stworzyć jedną grupę. Zachęcamy MIESZKAŃCÓW GÓRY MOTYCZNEJ, GMINY ŻYRAKÓW, POWIATU DĘBICKIEGO i WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO do skorzystania z BEZPŁATNYCH kursów w naszej szkole (wieczorami 2 razy w tygodniu przez 2 miesiące).

Kontakt do szkoły: 14 68 34 630