Zarządzenie AO.0050.53.2021

Zarządzenie AO.0050.53.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie: ogłoszenia Konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie oraz ustalenia Regulaminu Konkursu